Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá 46 lô đất thuộc khu Trung tâm xã Long Hưng tọa lạc tại thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước với tổng diện tích 7.677,5 m2

6/11/2018 8:23:20 AM

 THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 04/6/2018 giữa Trung tâm Dịch vụ  đấu giá tài sản Bình Phước với Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  thông báo đấu giá tài sản sau:

1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

2/ Đơn vị có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng

Địa chỉ : Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản sau:

*  46 lô  đất thuộc khu Trung tâm xã Long Hưng tọa lạc tại thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước với tổng diện tích 7.677,5 m2 bao gồm:

-   Từ lô A2 – 1 đến lô A2 – 24 (Tương ứng với lô 54 đến lô 77)

-   Từ lô A3 - 1 đến A3 – 8 (Tương ứng với lô 78 đến lô 81 và  từ lô 91 đến  lô 94)

-   Từ lô A4– 1 đến lô A4 – 14 (Tương ứng với lô 40 đến lô 53)

(Danh sách chi tiết các lô theo Quyết định số 1336/QĐ – UBND ngày 22/5/2018 của UBND huyện Phú Riềng)

Gía khởi điểm: 17.508.781.000đ ( Mười bảy tỷ năm trăm lẻ tám triệu bảy trăm tám mươi mốt ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài

*  01 lô đất thuộc khu Trung tâm hành chính xã Bình Sơn tọa lạc tại thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

Diện tích: 397,0 m2

Gía khởi điểm: 809.880.000đ (Tám trăm lẻ chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài

 Tổng giá khởi điểm: 18.318.661.000( Mười tám tỷ, ba trăm mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi mốt ngàn  đồng)

Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất)

(Các lô đất được bán lẻ theo từng lô).

4. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ : Từ ngày 05/6/2018 đến ngày 26/6/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/06 đến ngày 20/06 tại Thôn 3,xã Long Hưng và tại Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng;

6. Thời gian, đại điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 26/6/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên khách hàng có quyền  yêu cầu  được đăng ký trước thời gian quy định theo nhu cầu, nguyện vọng;

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8h00 phút ngày 29/6/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Riềng;

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/6/2018 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản của Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản.

- Người tham giá đấu giá phải đặt trước (tiền cọc) là 20% trên giá trị tài sản đăng ký tham gia đấu giá.

- Phương thức thanh toán: Nộp vào tài khoản của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Bình Phước .

9. Tiền hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia là: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) đối với lô ( thửa) đất có Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 500.000đ ( năm trăm ngàn đồng) đối với lô( thửa) đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng;

10. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá :Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

 + Có CMND ( Căn cước công dân), Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh ( nếu là tổ chức) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

+ Có Giấy nộp tiền đặt trước.

 Đối với tổ chức : Phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, phải thành lập Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã theo quy định của pháp luật, phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ

11. Hình thức đấu giá : Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá;

12. Phương thức đấu giá : Theo phương thức trả giá lên

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ  đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860. 216.

TT.DVĐGTS

Tin cùng chuyên mục