Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng

6/11/2018 8:23:21 AM

 THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 06/6/2018 giữa Trung tâm Dịch vụ  đấu giá tài sản Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất - Phòng Tài Nguyên và môi trường huyện Bù Đăng .

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  thông báo đấu giá tài sản sau

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng

 

Địa chỉ: TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản sau:

3. Tài sản đấu giá:

*  01 lô  đất (ký hiệu  B18) Bệnh viện đa khoa huyện (cũ) tọa lạc tại khu Tân Hưng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, với diện tích 215,8 m2

Giá khởi điểm: 687.000.000đ (Sáu trăm tám mươi bảy triệu  đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở Đô thị

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

*  09 lô đất thuộc khu Trung tâm hành chính xã Đăk nhau tọa lạc tại thôn Đăk Xuyên, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng;

Tổng diện tích: 1.602,6 m2

Giá khởi điểm: 1.054.123.400đ (Một tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

* 12 lô đất thuộc khu Trung tâm hành chính xã Nghĩa Trung tọa lạc tại thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng;

Tổng diện tích: 3.522,4 m2

Giá khởi điểm: 2.226.156.800đ (Hai tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, một trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 01 lần

 Tổng giá khởi điểm: 3.967.280.200đ (Ba tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi ngàn hai trăm  đồng)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất  và Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 01 lần

(Các lô đất được bán lẻ theo từng lô).

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 7/6/2018 đến ngày 2/7/2018 tại 02 địa điểm:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

+ Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng

địa chỉ: TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/6 đến ngày 28/06 tại khu Tân Hưng, TT Đức Phong; thôn Đăk Xuyên, xã Đăk Nhau và tại thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

6. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ 7/6/2018 đến ngày 2/7/2018 tại 02 địa điểm:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

+ Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng

địa chỉ: TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: 2/7/2018 . Tuy nhiên khách hàng có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định thì vẫn được Trung tâm giải quyết .

 - Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00 phút ngày 5/7/2018 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng

9. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ (Một trăm ngàn đồng) đối với lô (thửa) đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống; 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) đối với lô (thửa) đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) đối với lô (thửa) đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng;

10. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá :Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

 + Có CMND (Căn cước công dân), Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

+ Có Giấy nộp tiền đặt trước.

11. Hình thức đấu giá : Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng;

12. Phương thức đấu giá : Theo phương thức trả giá lên

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ  đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860. 216.

TT.DVĐGTS

Tin cùng chuyên mục