Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú

6/8/2018 9:42:03 AM

 THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HĐ-DVĐGTS ngày 05/06/2018 giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú;

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú

Địa chỉ: Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

2/ Tài sản đấu giá:

- 02 phòng học xây dựng năm 1998:

+ Kết cấu: Nhà cấp IV, tường xây gạch, quét vôi, nền lát gạch tàu, cửa gỗ, vì kèo gỗ, mái lợp ngói.

- 04 phòng học xây dựng năm 1998:

+ Kết cấu: Nhà cấp IV, tường xây gạch, quét vôi, nền lát gạch tàu, cửa sắt có kính, vì kèo sắt, mái lợp ngói.

3/ Giá khởi điểm: 5.600.000đ (Năm triệu sáu trăm ngàn đồng).

4/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú chuyển giao để đấu giá.

5/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

6/ Bước giá:  Bước giá ở mỗi vòng đấu: 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng).

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá; Số vòng đấu giá tối đa là 03 vòng .

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 06/06/2018 đến ngày 22/06/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/06/2018 đến hết ngày 20/06/2018, tại nơi trưng bày tài sản là Trường Tiểu học Tân Hòa.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/06/2018 đến ngày 22/06/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 22/06/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng

- Thời gian đấu giá: 09h45 ngày 25/06/2018.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

b/ CMND, giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực;

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% trên giá khởi điểm của tài sản.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 50.000 đồng/ hồ sơ

Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Thông báo này đăng tải trên Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn.

TT.DVĐGTS

Tin cùng chuyên mục