Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá QSDĐ có diện tích 2.252m2 (trong đó có 100m2 ở tại nông thôn). QSDĐ thuộc thửa số 00, tờ bản đồ số 00, tọa lạc tại thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

6/8/2018 9:42:04 AM

 THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 04/06/2018 giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng;

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng

Địa chỉ: Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá:

QSDĐ có diện tích 2.252m2 (trong đó có 100m2 ở tại nông thôn). QSDĐ thuộc thửa số 00, tờ bản đồ số 00, tọa lạc tại thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. GCN QSDĐ số phát hành AN 512497, số vào sổ H 00432 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 23/01/2009 đứng tên hộ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh. Tuy nhiên qua đo đạc thực tế theo Mảnh trích đo địa chính số 07130-2017 ngày 24/07/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký Đất đai huyện Bù Đăng thì QSDĐ này có diện tích là 2.199,7m2 (Trong đó 100m2 đất ONT, 2.199,7m2 đất trồng cây lâu năm, có 70m2 HLBVĐB)  thuộc thửa 189, tờ số bản đồ 17.

Tài sản gắn liền với đất gồm::

-  Căn nhà thứ 1: Có diện tích 82,2m2; có kết cấu nền lát gạch hoa, đóng trần tôn, tường xây, mái tôn.

-  Căn nhà thứ 2: Có diện tích 72,61m2; có kết cấu nền lát gạch hoa, đóng trần nhựa, tường xây, mái tôn.

-  Mái hiên: Có diện tích 39,48m2; có kết cấu cột gỗ, mái hiên, nền xi măng.

-  Bể nước có thể tích 4,784m3; tường xây gạch thứ 1 có diện tích 21,45m2; tường xây gạch thứ 2 có diện tích 6,11m2; tường xây gạch thứ 3 có diện tích 6,75m2

- 31 cây Điều khoảng 20 năm tuổi; 02 cây dừa; 01 cây Chôm chôm; 01 cây Bưởi; 01 cây Bơ.

4/ Giá khởi điềm là: 579.377.340đ (Năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).         

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên để thi hành án của người phải thi hành án là: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

6/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

7/ Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu: 01% (Một phần trăm)

8/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá. Số vòng đấu giá tối đa là 03 vòng.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 05/06/2018 đến ngày 25/06/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/06/2018 đến ngày 15/06/2018, tại nơi trưng bày tài sản là: Thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/06/2018 đến ngày 25/06/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 25/06/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

- Thời gian đấu giá: 08h30 phút ngày 28/06/2018

- Địa điểm đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

b/ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh phôtô (Nếu là tổ chức) phải có chứng thực, sao y.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% trên giá khởi điểm của tài sản.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Thông báo này đăng trên Báo Bình Phước ngày (Ngày 05/06/2018 và ngày 08/06/2018) và đồng thời được đăng tải trên Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn

TT.DVĐGTS

Tin cùng chuyên mục