Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Thông báo áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Hoàng Thị Tâm, ông Đặng Đức Tiên

5/23/2018 4:18:32 PM

Tin cùng chuyên mục