Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2018

5/22/2018 10:00:05 AM

 SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI

NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2018

 

Sáng ngày 18/5/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 5/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng 50/68 công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công chức của Sở phổ biến một số văn bản liên quan đến công tác chuyên môn cũng như văn bản của cơ quan cấp trên ban hành mà Sở Tư pháp phải triển khai thực hiện theo Chương trình Hội nghị, cụ thể như:

Văn phòng Sở phổ biến Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Một số quy định về công tác văn thư lưu trữ; Một số quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Công văn số 1232/UBND-KGVX ngày 10/5/2018 về việc triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Phòng Tổ chức cán bộ phổ biến một số nội dung liên quan đến việc triển khai thi hành Đề án, Kết luận, Quyết định về tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế.

Tiếp theo, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổng hợp tình hình ban hành văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 4/2018; Phổ biến một số nội dung về công tác PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh).

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến Kế hoạch số 27/KH-BATGT ngày 12/4/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019.

Yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao của Sở nêu gương và chịu trách nhiệm thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái xe”

Đồng thời, triển khai Công văn số 901/UBND-NC ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ 30/4, 1/5; kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ nghỉ hè 2018 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

 

 

 

 

Đ/c Ngô Quốc Huy - TP.Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Phòng Xây dựng & Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Phổ biến một số nội dung về cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c và thực hiện Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị “Ngày pháp luật” được tổ chức lần này đã giúp toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp nắm được cơ bản một số nội dung chủ yếu, quan trọng trong các văn bản của Trung ương, địa phương ban hành và một số nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực.

Đ/c Bùi Quang Phụng - GĐ Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở đã làm rõ thêm một số nội dung của các văn bản đã triển khai, phổ biến trong Hội nghị; đồng thời đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa qua và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị:

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tích cực nghiên cứu, cập nhật các VBQPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp. Tham mưu thực hiện công tác chất lượng, hiệu quả.

-  Thực hiện nghiêm các chủ trương, Đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo đúng Kế hoạch.

 

                                                                               Thanh Thanh

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục