Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 3+ 4/2018

4/13/2018 8:32:10 AM

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI

NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 3+ 4/2018

 

           Chiều ngày 04/4/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” định kỳ tháng 3+4 năm 2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 15/01/2018 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng năm 2018 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, cùng toàn thể 54/72 công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp.

Quang cảnh Hội nghị “Ngày pháp luật”

Tại hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã được nghe Văn phòng Sở tổng hợp tình hình ban hành văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 3+4/2018; đồng thời phổ biến Công văn số 706/UBND-NC ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt là việc đeo thẻ công chức, viên chức và nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; chấp hành nghiêm về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cuộc họp của UBND tỉnh.

Tiếp theo, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến một số văn bản theo sự chỉ đạo của cấp trên và UBND tỉnh với mục đích nhằm phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở nắm được các quy định:

Thứ nhất, gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện các quy định tổ chức việc cưới, việc tang tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; không được lợi dụng việc cưới, việc tang nhằm kinh doanh, vụ lợi, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự, an toàn công cộng theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích tổ chức tiệc cưới gọn nhẹ, tiết kiệm, không ăn uống linh đình nhiều ngày, hạn chế dùng rượu, bia và không dùng thuốc lá trong đám cưới mà vẫn đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, hoàn cảnh của hai gia đình. Đối với thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang không mê tín, dị đoan trong tang lễ, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường; tổ chức trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, tương trợ, đoàn kết.

Thứ hai, Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Theo đó, tiếp tục thực hiện năm An toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; phát huy tinh thần chủ động, tích cực khi tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở thực hiện các nội dung Phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018” cùng toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông.

Thứ ba, Một số quy định về điều kiện khi tham gia giao thông theo Luật giao thông đường bộ và quy định về xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm. Khi người lái xe tham gia giao thông phải đảm bảo các điều kiện về tuổi, về sức khỏe và các giấy tờ cần phải mang theo khi lái xe tham gia giao thông đáp ứng các quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ tư, thông tin một số tình hình tội phạm.  Theo thông tin của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh trong năm 2017 và quý 1 năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp, gây hoang mang dư luận, nhất là tội trộm cắp tài sản, đánh bạc, giết người, hiếm dâm trẻ em, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn xảy ra nhiều, số vụ phạm tội về ma túy phát hiện nhiều, số người nghiện ma túy còn ở mức cao. Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp thường xuyên đề cao vai trò, trách nhiệm trong công việc giữ gìn an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ; cảnh giác với những biểu hiện, nghi vấn trộm cắp tài sản, thông tin, bí mật nhà nước; phòng ngừa các tệ nạn xã hội; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một cách sâu rộng, thiết thực giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ quan, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, trật tự, tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nhằm phục vụ tốt các yêu cầu về nhiệm vụ chính trị toàn ngành, đơn vị.

Đồng chí Hà Thị Nguyệt – Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Đồng chí Trương Thị Bích Huệ - Phó phòng Dân sự - Đất đai – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phổ biến Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Tập trung chi tiết 05 nội dung được giao trong Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017: về điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm; chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; thủ tục thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Ngô Điền Long – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh phổ biến một số văn bản, thông tin liên quan đến quốc phòng an ninh. Cụ thể đã triển khai một số nội dung của Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 liên quan đến công tác bảo vệ an ninh tự vệ của Sở và một số hoạt động của Tiểu đội dân quân tự vệ của Sở trong thời gian vừa qua.

 

 

 

 

Đồng chí Ngô Điền Long – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở đã làm rõ thêm một số nội dung của các văn bản đã triển khai, phổ biến trong Hội nghị; đồng thời đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa qua và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như:

- Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cần tích cực nghiên cứu, cập nhật các VBQPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 3+4/2018.

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

- Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, tránh bỏ sót, bỏ lọt, kịp thời, hết chức trách, nhiệm vụ của mình.

- Văn phòng Sở chuẩn bị hồ sơ kiểm tra và thực hiện nghiêm các quy định về công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước.

- Các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chú trọng quản lý hồ sơ công tác theo hệ thống chặt chẽ.

Đ/c Bùi Quang Phụng – GĐ Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Qua Hội nghị đã giúp cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nắm được các văn bản của Trung ương và địa phương (HĐND, UBND tỉnh) ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực và tình hình hoạt động chung của Sở trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới để tập trung chỉ đạo, thực hiện có  hiệu quả./.

                                                                               Nguyễn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục