Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 01+ 02/2018

2/23/2018 10:36:42 AM

 SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 01+ 02/2018

 

Thực hiện Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” tại các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 15/01/2018 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng năm 2018.

Với mục đích nhằm phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở để nắm và thực hiện tốt những quy định của pháp luật, đồng thời phát huy tính chủ động, xây dựng và duy trì thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của công chức, viên chức góp phần giải quyết công việc đạt hiệu quả cao.

Sáng ngày 09/02/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật tháng 01+02 năm 2018 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tại Hội trường A – Sở Tư pháp.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp.

 

Quang cảnh tại Hội nghị “Ngày pháp luật” của Sở Tư pháp

Tại hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã được Văn phòng Sở tổng hợp tình hình ban hành văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 01+02/2018.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Tám – Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai, quán triệt nội dung  Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, để việc tổ chức vui xuân, đón tết có ý nghĩa toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đảm bảo an toàn giao thông, chấp hành chế độ làm việc, trực bảo vệ cơ quan; phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; sử dụng xe, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

Đồng chí Hà Thị Nguyệt – Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thông tin tình hình an toàn giao thông năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Sở. Theo đó, năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động khi tham gia giao thông để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh, tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hưởng ứng các phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông do cấp trên phát động góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với năm 2017.

Đồng chí Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở Tư pháp

quán triệt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Phụng đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa qua, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là:

- Tham mưu tổ chức thực hiện văn bản cấp trên nghiêm túc, hết trách nhiệm, tránh bỏ sót, bỏ lọt.

- Thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Các đồng chí Phó giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch.

- Văn phòng theo dõi lịch trực Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 và báo cáo theo quy định. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở đảm bảo an toàn trong dịp tết, đặc biệt an toàn giao thông.

- Các đồng chí trực tết Nguyên đán Mậu Tuất thực hiện nhiệm vụ hết trách nhiệm, đúng quy định. Sau kỳ nghỉ tết đề nghị tất cả công chức, viên chức và người lao động Sở đi làm đúng thời gian quy định.

Thông qua Hội nghị “Ngày pháp luật” được tổ chức lần này đã giúp toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp nắm được các văn bản của Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực và tình hình hoạt động chung của Sở trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm được Giám đốc Sở quán triệt phải thực hiện trong thời gian tới./.

                                                                               Nguyễn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục