Legatus

Tin tức, sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

2/22/2018 7:15:28 AM

 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

               Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Sáng ngày 05/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chí Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lê Tiến Hiếu – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Trọng Trí – Phó Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị còn có 76/82 công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Thông qua các dự thảo: Báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp; Báo cáo đánh giá tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở trong việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017.

Ban Thanh tra nhân dân thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2017. 

Đại diện Sở và các đơn vị sự nghiệp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017, qua đó cho thấy trong năm 2017 Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện tốt theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của pháp luật về tài chính.

 Đồng chí Ngô Điền Long – GĐ.TTDVĐGTS thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị năm 2017

Đại diện Tổ chức Công đoàn thông qua báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; tai Hội nghị  đồng chí Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở Tư pháp cũng đã khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Sở Tư pháp.

 

Đồng chí Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở  trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

         

Đồng chí  Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở  trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Cũng tại Hội nghị này đã đại diện cho Lãnh đạo, Sở đồng chí Bùi Quang Phụng – Giám đốc và đại diện cho Công đoàn Sở đồng chí Lê Tiến Hiếu – Chủ tịch BCH Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua giữa Sở Tư pháp với tổ chức công đoàn năm 2017.

 

Ông Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở  phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao các kết quả đạt được, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở trong năm 2017 và chỉ đạo bước sang năm 2018, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, nhiệt tình hăng say công tác, nghiên cứu; sáng tạo, đổi mới trong tham mưu, thi đua thực hiện thắng lợi các Chương trình, Kế hoạch năm 2018 đã đề ra; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua chuyên đề theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp; Phong trào thi đua thường xuyên năm 2018. Công đoàn cần tích cực phối hợp với cơ quan chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất là đề ra giải pháp nâng cao đời sống của công đoàn viên, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban thanh tra nhân dân cần phối hợp với Công đoàn phát huy hết trách nhiệm; thực hiện tốt việc giao ước thi đua năm 2018.

Nguyễn Thị Xuân

Tin cùng chuyên mục