Legatus

Công tác Thanh tra

Chuyển biến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Sở Tư pháp năm 2017

1/10/2018 10:42:29 AM

 Chuyển biến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Sở Tư pháp năm 2017 

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân luôn có vai trò quan trọng, nêu trong năm 2017, Sở Tư pháp đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước nói riêng. Đây còn là kênh thông tin giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Sở sát với tình hình thực tiễn.

Trong năm 2017, Ban lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; chỉ đạo, đôn đốc Thanh tra Sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại Sở Tư pháp.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 06/9/2017 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-STP phân công công chức trực tiếp công dân thường xuyên tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Về nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai tại Sở; địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Chỉ đạo công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận xử lý kịp thời 100% các đơn thư của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được công chức trực tiếp công dân tổng hợp báo cáo Giám đốc để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 Thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường hoạt động thanh tra và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đồng thời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật  Tố cáo.

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã tiếp 35 lượt/53 người, nội dung qua tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do bị ảnh hưởng bởi các dự án; kiến nghị việc thu hồi đất do việc thi công các công trình gây ảnh hưởng đến các hộ dân và hỗ trợ do việc thi công các công trình; kiến nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; yêu cầu giải quyết việc tranh chấp đất đai; hôn nhân và gia đình; tư vấn việc cấp phiếu lý lịch tư pháp và công chứng, chứng thực.

Tổng số đơn tiếp nhận trong năm 2017 là 03 đơn, trong đó: 02 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Thanh tra Sở đã ban hành văn bản chuyển đơn tới các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, 01 đơn tố cáo và 05 văn bản chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Anh Tài, trú tại Tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành  Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Công văn của Cục Bổ trợ Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp, Phiếu chuyển số  của UBND huyện Chơn Thành và Công văn của Hội đồng nhân dân huyện Chơn Thành, Công an huyện Chơn Thành và Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh), Thanh tra Sở  ban hành Thông báo việc giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Anh Tài gửi các cơ quan và người tố cáo theo qui định của pháp luật.

Có thể nói công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp luôn được quan tâm, dần đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin với nhân dân, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của Sở Tư pháp tại địa phương. Đặc biệt, những vụ việc khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp được giải quyết dứt điểm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà; đồng thời thường xuyên  thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân như lĩnh vực công chứng, bán đấu giá tài sản, cấp phiếu lý lịch tư pháp./.

                                                                  Thanh tra Sở

 

Tin cùng chuyên mục