Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Lộc Ninh quan tâm đến công tác xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật

12/27/2017 4:20:54 PM

 Lộc Ninh quan tâm đến công tác xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật

Cùng với việc quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở đã được của các cấp ủy Đảng và chính quyền, vào ngày 18/11/2017, Ông Nguyễn Văn Viết - Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã trao tặng một tủ sách pháp luật cho điểm sáng tại Khu dân cư Ấp 6, xã Lộc Thái với hơn 50 đầu sách phục vụ cho công tác chuyên môn và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và đặc biệt là thanh thiếu niên. Tủ sách được đặt ở những nơi thuận tiện đáp ứng nhu cầu  tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và người dân

Đến nay có 100% UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh được trang bị tủ sách pháp luật, định kỳ thực hiện luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng với ý nghĩa khuyến khích nhân dân tham gia quản lý loại hình tủ sách tự quản để phục vụ tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Viết - TPTP (bên trái) trao tặng tủ sách cho nhân dân Ấp 6, xã Lộc Thái

Vì vậy tủ sách pháp luật là một công cụ chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, là nguồn cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật. Tủ sách pháp luật được khai thác, sử dụng hiệu quả sẽ trở thành công cụ hữu hiệu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là nâng cao nhận thức tôn trọng pháp luật, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong giai đoạn hiện nay./.

Đặng Thị Châu – phòng Tư Pháp huyện Lộc Ninh

Tin cùng chuyên mục