Legatus

Tin tức, sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 12/2017

12/27/2017 4:20:57 PM

 SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 12/2017

Sáng ngày 22/12/2017, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 12/2017 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở và 72/77 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Phần đầu Chương trình Hội nghị, Đảng ủy Sở đã tiến hành phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy và đồng chí Phó Giám đốc Sở quán triệt theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt Nghị quyết số 18, 19

Đồng chí Lê Tiến Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt Nghị quyết số 20

Đồng chí Nguyễn Trọng Trí –Phó Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt Nghị quyết số 21

Tiến theo, Văn phòng Sở tổng hợp tình hình ban hành văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 12/2017; triển khai Kế hoạch số 2820/KH-TKTLN ngày 11/12/2017 của Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018; Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 (theo Công văn số 1018/BHXH-QLT ngày 12/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Bùi Quang Phụng đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong việc nghe và tiếp thu những nội dung, quan điểm của Nghị quyết. Bên cạnh đó, yêu cầu các đảng viên và quần chúng tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết và viết bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng nộp đầy đủ về Đảng ủy Sở; đồng thời cũng làm rõ thêm một số nội dung trong văn bản đã triển khai tại Hội nghị; đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa qua, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là:

- Yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở chấp hành nghiêm về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở nhất là giờ giấc làm việc; đồng thời chấp hành tốt Luật giao thông trong dịp nghỉ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 sắp đến.

- Đầu tháng 01/2017, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trong năm 2018, đề nghị các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc hơn nữa trong việc đăng ký sáng kiến và đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Qua Hội nghị đã giúp đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nắm được các văn bản của Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực và tình hình hoạt động chung của Sở trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới để tập trung chỉ đạo, thực hiện./.                 

                                                                               Nguyễn Thanh 

Tin cùng chuyên mục