Legatus

Tin tức, sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

12/26/2017 3:16:36 PM

  Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu:

 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 20/12/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu theo nội dung kế hoạch cho gần 100 đại biểu là Đại diện Lãnh đạo của 4 Ban thuộc HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách; Văn hóa – Xã hội; Pháp chế; Dân tộc; Lãnh đạo Phòng Pháp chế, công chức trực tiếp làm công tác xây dựng văn bản QPPL và PBGDPL của các đơn vị của các Sở, ngành; Trưởng, phó các Phòng, đơn vị thuộc Sở. Đại diện Lãnh đạo VP. HĐND, UBND các huyện, thị xã; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng văn bản QPPL và PBGDPL các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe những nội dung mới, quan trọng của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL đặc biệt là về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; kỹ thuật soạn thảo một số loại văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; kiểm tra, xử lý văn bản bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời đặc ra các tình huống và giải đáp tình huống, đặc biệt là các báo cáo viên đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng văn bản QPPL và công tác phổ biến giáo dục pháp luật để các đại biểu tham dự dễ tiếp thu và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thực tiễn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp -  Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai tại Hội nghị

 

Đồng chí Ngô Quốc Huy - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL – Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai tại Hội nghị

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc của Ban Tổ chức và các báo cáo viên pháp luật cùng sự tập trung, chú ý lắng nghe của các đại biểu tham dự, Hội nghị tập huấn đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thông qua Hội nghị tập huấn chuyên sâu lần này đã góp phần giúp cho các đại biểu tham dự được cập nhật, bổ sung và nắm bắt thêm những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định, nhất là trách nhiệm của các cơ quan trong công tác xây dựng văn bản QPPL và công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

    Nguyễn Thanh

Tin cùng chuyên mục