Legatus

Tin tức, sự kiện

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Sở Sở Tư pháp năm 2017

12/26/2017 2:37:27 PM

  Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Sở Sở Tư pháp năm 2017

14h00”, ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường B – Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho đồng chí Bùi Quang Phụng - Giám Đốc Sở Tư Pháp chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Sở và cá nhân các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2017.Thành phần tham dự họp gồm: Ban Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Đồng chí Trần Thanh Long - Chánh Văn phòng Sở thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2017

Được sự phân công của Ban Lãnh đạo Sở, đồng chí Trần Thanh Long - Chánh Văn phòng Sở thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2017, Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục: trong năm 2017, tập thể Ban Lãnh đạo Sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; luôn năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; duy trì tốt đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn, lãnh đạo nội bộ tập thể đoàn kết tốt; Ban Lãnh đạo Sở luôn nêu cao nguyên tắc tập trung thống nhất; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Ban Lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện; Thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên, đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc điều hành, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm của Ban Lãnh đạo Sở đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác. Vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Lãnh đạo Sở ngày càng được khẳng định, có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác chuyên môn cũng như trong việc rèn luyện ý thức, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong công tác chuyên môn, tập trung nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bùi Quang Phụng – Giám đốc Sở, trình bày bản kiểm điểm cá nhân

Sau phần kiểm điểm của tập thể, cá nhân 3 đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở tiến hành kiểm điểm. Bản kiểm điểm cá nhân của các đồng chí đã nêu những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp góp ý cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở một cách khách quan, cụ thể. Các ý kiến góp ý được tập thể Ban Lãnh đạo và cá nhân các đồng chí trong Ban Lãnh đạo tiếp thu nghiêm túc, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp./.

 Văn phòng

Tin cùng chuyên mục