Legatus

Hành chính tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý Hộ tịch năm 2017.

12/4/2017 9:09:23 AM

 SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH NĂM 2017

  Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 09/11/2017 của Sở Tư pháp về bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho đại biểu là lãnh đạo, công chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để công chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc của đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện nhất là vấn đề giải quyết các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã truyền đạt các Chuyên đề liên quan đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; định hướng những nội dung quan trọng để giúp công chức tham gia Hội nghị thảo luận, trao đổi,phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn mình quản lý.

Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch

Phần lớn các vướng mắc đều xoay quan vấn đề thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; vấn đề về việc thu lệ phí, thành phần hồ sơ, giấy tờ khi đăng ký hộ tịch. Hầu hết các khó khăn, vướng mắc đã được Lãnh đạo Sở, các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giải đáp và chỉ đạo thực hiện giải quyết triệt để, tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã có cơ sở giải quyết yêu cầu của người dân. Đối với một số khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thì Hội nghị đã ghi nhận và đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Tiến Hiếu, Phó giám đốc Sở Tư pháp cũng đã chỉ đạo đối với lãnh đạo, công chức tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã cần quan tâm, nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết tốt công việc tại Phòng Tư pháp. Bởi công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là công tác tương đối phức tạp liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; nhiều tình huống phát sinh. Do đó, tùy từng vụ việc mà áp dụng giải quyết một cách chính xác, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bên cạnh đó, việc nắm bắt, cập nhật các văn bản pháp luật giúp thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn mình quản lý trong công tác hộ tịch.

Hoàng Ngọc Thành

Tin cùng chuyên mục