Legatus

Tin tức, sự kiện

Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm tra việc thực hiện thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC tại một số cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh

11/29/2017 4:32:06 PM

 HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo từng nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 11; nắm bắt thực trạng và hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp trong hoạt động tố tụng từ đó phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 11 năm 2017, Đoàn Kiểm tra Hội đồng phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng do ông Nguyễn Trọng Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước- Phó Chủ tịch HĐPHLN làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại năm cơ quan gồm: Cơ quan điều tra thuộc Công an huyện Bù Đốp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, Cơ quan điều tra thuộc Công an huyện Hớn Quản, Tòa án nhân dân thị xã Phước Long và Tòa án nhân dân thị xã Bình Long theo Kế hoạch số 51/KH-HĐPHLN về kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11 tại một số cơ quan tiến hành tố tụng.

Đoàn kiểm tra gồm các thành viên HĐPHLN và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng là đại diện của các cơ quan Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Tài chính.

 Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, hầu hết các cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện nghiêm các trách nhiệm được giao theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11.

Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Thông tư liên tịch số 11 trong cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện; Các Bảng thông tin pháp luật về trợ giúp pháp lý được niêm yết tại nơi tiếp dân của Viện kiểm sát, trước Phòng xét xử của Tòa án, hoặc tại phòng thăm gặp, Phòng tạm giam, tạm giữ của cơ quan điều tra thuộc công an cấp huyện…nơi các vị trí dễ dàng cho người dân tiếp cận, tìm hiểu;

Các cơ quan được kiểm tra đều thực hiện nghiêm việc giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo và các đương sự khác về quyền được trợ giúp pháp lý, các bị can, bị cáo thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý trong các vụ tố tụng hình sự đều được giải thích rõ về quyền được trợ giúp pháp lý và hỗ trợ tiếp cận, thụ hưởng, liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý và Trợ giúp viên pháp lý thông qua nhiều hình thức như cung cấp địa chỉ, số điện thoại…; Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên; việc gửi lịch xét xử cho tổ chức trợ giúp pháp lý trong trường hợp có Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia…đều được các cơ quan tố tụng thực hiện tốt. Trong hầu hết các vụ tố tụng hình sự, các Trợ giúp viên pháp lý đều được cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng ngay trong giai đoạn điều tra.

        Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, qua công tác kiểm tra cũng cho thấy việc thực hiện Thông tư liên tịch nói riêng và công tác trợ giúp pháp lý nói chung trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế mang tính khách quan, đó là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách trợ giúp lý, Luật trợ giúp pháp lý chưa thực sự sâu rộng,hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân nên số lượng người được trợ giúp pháp lý còn quá khiêm tốn so với tổng số lượng người thuộc diện được hưởng trợ giúp pháp lý. Trong năm 2017, số lượng người được trợ giúp pháp lý ở các cơ quan được kiểm tra khá hạn chế. Bên cạnh đó, mặc dù một số vụ việc có trợ giúp viên pháp lý tham gia thực hiện đã đạt được kết quả tốt, giúp giảm mức hình phạt tù cho đương sự...nhưng chưa được đưa thành báo cáo điển hình để nâng cao uy tín cho hoạt động trợ giúp, công tác trợ giúp pháp lý chưa thực sự tạo tiếng vang, thu hút sự quan tâm, củng cố niềm tin của người dân để họ tìm đến với Trợ giúp viên pháp lý, các “Luật sư công” để bảo vệ quyền lợi cho họ. Ngoài ra, công tác báo cáo, thống kê theo quy định của Thông tư liên tịch số 11 trên địa bàn tỉnh cũng chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn, chưa thống kê được số lượng người thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý mà không có yêu cầu được trợ giúp.

Tại các buổi kiểm tra, qua ý kiến trao đổi thẳn thắng của đại diện lãnh đạo các cơ quan tố tụng, đại diện các thành viên và tổ giúp việc của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả, tồn tại, hạn chế về trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng toàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

          Kết thúc buổi làm việc tại các đơn vị, Phó Chủ tịch HĐPHLN Nguyễn Trọng Trí biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các cơ quan trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 11, đề nghị các cơ quan tố tụng tiếp tục phát huy. Ông cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất của các cơ quan, trong đó chủ yếu là đề xuất nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật của người dân, cũng như người thuộc các đối tượng được trợ giúp pháp lý để nâng cao số lượng, chất lượng các vụ việc được trợ giúp pháp lý trong tất cả các lĩnh vực. Phó Chủ tịch HĐPHLN cũng lưu ý Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018, theo đó, các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý sẽ tăng hơn rất nhiều so với nhóm đối tượng quy định trong Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006,  đề nghị các cơ quan tố tụng cần quan tâm quán triệt, phổ biến Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đến cán bộ, công chức của đơn vị và nhân dân trong quá trình thực hiện chức trách được giao theo quy định của ngành và Thông tư liên tịch số 11. Về phía Hội đồng phối hợp, Đoàn Kiểm tra sẽ báo cáo và tham mưu đề xuất với HĐPHLN các giải pháp để công tác Trợ giúp pháp lý và việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11 ngày càng có hiệu quả, sao cho người dân ngày càng hiểu biết sâu rộng về hoạt động trợ giúp pháp lý và Trợ giúp viên pháp lý thật sự là người bạn, là “Luật sư công” đáng tin cậy của các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn Kiểm tra Hội đồng phối hợp liên ngành

 (Đoàn Kiểm tra làm việc tại Công an huyện Bù Đốp ngày 02/11/2017)

 (Đồng chí Nguyễn Văn Bốn-Viện trưởng VKSND huyện Bù Gia Mập tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra ngày 09/11/2017)

(Đ/c Phạm Đình Tiệm-Giám đốc Trung tâm TGPLNN tỉnh Bình Phước-Thành viên HĐPHLN giới thiệu một số nội dung mới của Luật TGPL năm 2017 trong buổi làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản ngày 14/11/2017) 

(Đ/c Nguyễn Trọng Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp-Trưởng đoàn kiểm tra HĐPHLN quán triệt một số nội dung cơ bản của Kế hoạch số 51/KH-HĐPHLN tại Tòa án nhân dân thị xã Phước Long ngày 16/11/2017)

 (Đ/c Phạm Đình Tiệm phát biểu, giải đáp về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác trợ giúp pháp lý tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Bình Long ngày 21/11/2017)

 (Bảng niêm yết thông tin về Trung tâm TGPLNN tỉnh Bình Phước đặt ngay trước Phòng xử án tại Tòa án nhân dân thị xã Phước Long)

Bảo Thu

 

Tin cùng chuyên mục