Legatus

Tin tức, sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

11/13/2017 1:54:56 PM

 Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Võ Hồng Khanh

Năm 2017 là năm thứ 05 tổ chức Ngày pháp luật, trên cơ sở hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 và theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCNVN trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 09/11/2017, tại Hội trường A, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quang cảnh tại buổi Lễ Kỷ niệm

 Tham dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Bùi Quang Phụng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến tại buổi Lễ kỷ niệm

 Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng PBGDPL (Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh) đã giới thiệu bối cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước, vừa tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, cùng với việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp thì Ngày pháp luật là một trong những biện pháp, mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Trên cơ sở Ngày pháp luật được tổ chức hàng tháng theo Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (viết tắt là HĐPH PBGDPLTW); đồng thời kết hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã chính thức lấy ngày 09/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viết Nam. Đây là ngày Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 1946. Ngày pháp luật hàng năm được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, thượng tôn pháp luật và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Đồng chí Bùi Quang Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu tại buổi Lễ Kỷ niệm

Nhân dịp buổi Lễ Kỷ niệm, đồng chí Bùi Quang Phụng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở - những người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật; đồng thời, đồng chí đánh giá những kết quả đạt được thông qua hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật. Đồng chí cũng đã nhắc nhở và động viên công chức, viên chức và người lao động của Sở tích cực tự giác học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật để nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia bảo vệ pháp luật và chấp hành tốt các quy định các quy định của pháp luật nhằm hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong những năm tới, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp các Phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị tốt hơn nữa Chương trình, nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật hàng năm với nhiều nội dung thiết thực hơn, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp thực tiễn, góp phần cùng với cả nước hưởng ứng các hoạt động, phong trào do Trung ương phát động.

Tin cùng chuyên mục