Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2017 tại Sở Tư pháp

9/20/2017 8:17:41 AM

 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG QUÝ III NĂM 2017 TẠI SỞ TƯ PHÁP

          Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017.

Trên cơ sở Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 03/2/2017 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 20/4/2017 về việc sử dụng, giải ngân kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2017.

Trong Quý III/2017, Sở Tư pháp đã tiến hành phổ biến các văn bản liên quan đến an toàn giao thông trong Hội nghị Ngày pháp luật được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Sở Tư pháp, như: Một số quy định của pháp luật liên quan đến rượu, bia và tốc độ khi tham gia giao thông theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Tình hình an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017; một số nguyên nhân và giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; một số quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông…

Đồng thời, viết tin, bài phổ biến về an toàn giao thông đăng trên trang website của Sở, như: Sở Tư pháp tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp nghỉ Lễ 02/9; tai nạn giao thông: nguyên nhân và giải pháp; tình hình biển báo, đèn tín hiệu và một số bất hợp lý và giải pháp; Tai nạn giao thông – Vấn đề nhức nhối hiện nay…                                                                                 

Bên cạnh đó, xin giấy phép xuất bản và in ấn, phát hành cuốn sách tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ theo Kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 46/BATGT ngày 08/8/2017 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phát động tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 539/STP-PBGDPL ngày 18/8/2017 chỉ đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực tham gia viết bài phản ánh, ghi chép, bình luận… về lĩnh vực an toàn giao thông gửi Báo Bình Phước đăng trên Báo in và Báo điện tử, từ đó gửi những tác phẩm được đăng tham dự giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017 theo quy định.

Hơn nữa, thực hiện Công văn số 2798/UBND-NC ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 550/STP-PBGDPL ngày 25/8/2017 về việc tăng cường phổ biến về trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

Thực hiện Công văn số 2872/UBND-NC ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2017, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn pháp luật về an toàn giao thông năm 2017 đang trong quá trình tổ chức lấy ý kiến để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2017).

Có thể thấy, trong Quý III/2017, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hầu hết công chức, viên chức và người lao động của Sở đều nắm được và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông./.

 

 

  Hà Thị Nguyệt

 

 

Tin cùng chuyên mục