Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

8/10/2017 2:48:50 PM

THÔNG BÁO

V/V bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 08/HĐ-DVĐGTS ngày 02/8/2017 Giữa Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau:

            Gói 1:  71,88 ha cây cao su thanh lý tại lô 2/89, 3/89, 4/89 thuộc Nông trường Nha Bích – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước, với tổng số cây khoảng 33.969 cây.

Giá khởi điểm: 44.159.700.000đ (Bốn mươi bốn tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm ngàn đồng).

Gói 2: 83,67 ha cây cao su thanh lý tại lô 6A/85, 6B/85, 11/88, 1/89 thuộc Nông trường Nha Bích – Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước, với tổng số cây khoảng 35.157 cây.

Giá khởi điểm: 45.704.100.000đ (Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, một trăm ngàn đồng).

Tài sản bán riêng từng gói.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2017 đến 16h00 ngày 17/8/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước.

Chỉ bán hồ sơ cho tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân nhân (Trừ Doanh nghiệp tư nhân, Hộ Kinh doanh cá thể, Cơ sở kinh doanh)Người đi mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu (Nếu không phải là người đại diên theo pháp luật của tổ chức, đơn vị đó).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 03/8/2017 đến 10h00 ngày  18/8/2017, khách hàng liên hệ anh Hoàng Anh, ĐT liên hệ: 0944.276.164, để được hướng dẫn xem tài sản.

- Thời gian, cách thức, địa điểm  đăng ký tham gia đấu giá:  Đăng ký trực tiếp từ ngày 03/8/2017 đến 10h00 ngày 18/8/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá:  Từ ngày 03/8/2017 đến 16h00 ngày 18/8/2017 tại Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, tỉnh Bình Phước hoặc tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 9h00 phút ngày 21/8/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Trả giá gián tiếp.

Tiền đặt trước:  10% giá khởi điểm của tài sản.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860. 216 hoặc xem tại:

-              Website: http://stp.binhphuoc.gov.vnhttp://binhphuoc.gov.vn

 http://tuphap.binhphuoc.gov.vn;

-              Báo Bình Phước ngày 04/8/2017;

-              Báo Tuổi trẻ ngày 03/8/2017 và 08/8/2017.

TẢI THÔNG BÁO                                       

  TT.DVBĐGTS

Tin cùng chuyên mục