Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tại sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017.

7/17/2017 1:50:06 PM

 SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ NĂM 2017

 Nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật về đấu giá, kịp thời triển khai Luật Đấu giá và các văn bản hướng dẫn thi hành; góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ điều hành phiên đấu giá cho các Đấu giá viên, thư ký nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh và hạn chế các vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đấu giá, ngày 13 tháng 7 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tại sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017.

Được sự ủy quyền của ông Bùi Quang Phụng-Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, ông Lê Văn Thái-Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp đã chủ trì Hội nghị tập huấn. Đại biểu tham dự Hội nghị gồm Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Phòng Bổ trợ tư pháp và gần 30 đấu giá viên và thư ký nghiệp vụ của 11 tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tại Hội nghị, ông Ngô Điền Long-Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản-Báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình Phước đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 gồm 08 chương, 81 Điều, trong đó nhấn mạnh 17 điểm mới của Luật Đấu giá so với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản  như điểm mới về phương thức đặt giá xuống; về thẩm quyền của Sở Tư pháp trong việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; thẩm quyền cấp, thu hồi thẻ Đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến…

(Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu giá)

Cũng trong nội dung Hội nghị, ông Lê Văn Thái đã triển khai đến các Đại biểu chuyên đề về Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về chương trình khung của Khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Tại Hội nghị, ông Thái cũng quán triệt một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính, các chế tài liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

(Ông Lê Văn Thái-Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp-Sở Tư pháp triển khai tại Hội nghị)

Mặc dù Hội nghị diễn ra với thời lượng thời gian ngắn, nhưng đã được tổ chức nghiêm túc, các nội dung Hội nghị được Báo cáo viên trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, phân tích sâu những quy định mới và lưu ý những nội dung của quy định thường phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để các đấu giá viên và thư ký nghiệp vụ nắm rõ, hạn chế sai sót khi hoạt động thực tiễn. Kết thúc Hội nghị, Sở Tư pháp mong muốn ngoài các kiến thức cơ bản đã giới thiệu tại Hội nghị các đại biểu sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu thêm các tài liệu đã được cung cấp và những văn bản pháp luật có liên quan để áp dụng đúng theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa các sai sót phát sinh trong quá trình hành nghề.

Bảo Thu

 

Tin cùng chuyên mục