Legatus

Quản lý VPHC và theo dõi THPL

Thông báo Lịch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

7/12/2017 7:48:07 AM

 Xem Nội dung Thông báo

P.QLXLVPHC&TDTHPL

Tin cùng chuyên mục