Legatus

Ban Lãnh đạo Sở

Cơ cấu tổ chức Bộ máy Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp

6/28/2017 2:37:48 PM

Ban Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc: ông Bùi Quang Phụng. 

Sinh năm: 1959.

Quê quán: Quảng Trị. 

Điện thoại:  0913.937048. 

Email: buiquangphung.stp@binhphuoc.gov.vn

Nhiệm vụ: Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung; Ngoài ra, phụ trách Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức cán bộ.

      Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hoặc tạm thời thay thế một số lĩnh vực công tác do Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách cho phù hợp với tình hình thực tế. Các Phó Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị mình phụ trách theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; đồng thời báo cáo kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cuộc họp giao ban hàng tháng trước Giám đốc. 

2. Các Phó Giám đốc.

2.1. PGĐ Lê Tiến Hiếu. 

Sinh năm:  1973 .

Quê quán: Hà Tĩnh

 Điện thoại cơ quan: 0651 3 500739. 

Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn

 
Nhiệm vụ: Phụ trách các đơn vị:

                - Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật;

               - Phòng Hành chính tư pháp;

               - Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

            - Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

               - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

 

2.2. PGĐ Nguyễn Trọng Trí. Sinh năm:  1973 . 

Điện thoại: 06513 888974.

Email: nguyentrongtri.stp@binhphuoc.gov.vn

 
Nhiệm vụ: Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Bổ trợ tư pháp;

               - Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản;

               - Trung Tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước;

               - Phòng Công chứng số 01;


 

STP

 

Tin cùng chuyên mục