Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Các văn bản về cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV

1/9/2019 9:32:38 AM

 

STTKý hiệuNgày ban hànhNội dung
0422/TB-STP1/01/2019

V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho công chứng viên Nguyễn Thị Nga 

và ghi chú giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Trần Bích

0320/STP-BTTP07/01/2019V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Trần Thành Đạt 

và CCV Bùi Quang Hưng

0203/STP-BTTP03/01/2019V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Trần Thụy Bảo Oanh
 0102/STP-BTP 03/01/2019V/v cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề của CCV Đồng Thị Hạnh

P.BTTP

Tin cùng chuyên mục