Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Các Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ, cấp thẻ

1/9/2019 9:17:05 AM
STTKý hiệuNgày ban hànhNội dung
0521/TB-STP16/01/2019

V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Bùi Thị Mai;

 đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng và ghi chú

 Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Nguyễn Ngọc Tuyền

0402/TB-STP02/01/2019

Về việc xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Trần Thị Lan

 và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Gia Khang

0303/TB-STP03/01/2019

V/v Thông báo đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Trần Thị Lan và 

ghi chú Giấy ĐKHĐ VPCC Phạm Dũng

0206/TB-STP04/01/2019

Về việc xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Bùi Văn Hoàng và 

ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng Đỗ Mạnh Cường

0109/TB-STP07/01/2019

V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Cao Bảo Châu và 

ghi chú giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đồng Phú

P.BTTP

Tin cùng chuyên mục