Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

V/v đính chính Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 02/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 30/12/2018

1/8/2019 8:12:38 AM

Tin cùng chuyên mục