Legatus

Hành chính tư pháp

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về công tác chứng thực

12/13/2018 10:21:15 AM

 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT  NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC CHỨNG THỰC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC CHỨNG THỰC 

          Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 29/11/2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đồng thời phản ánh được những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.

          Về tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Phước có các đồng chí là lãnh đạo, công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp – Hộ tịch một số xã, phường. Đồng chí Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bình Phước.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Phước

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương được đồng chí chủ trì Hội nghị chỉ định ý kiến đã nêu lên rất nhiều khó khăn, bất cập từ quá trình thực hiện Nghị định số 23/2018/NĐ-CP. Những vướng mắc được nêu ra tương đối đa dạng, từ thể chế pháp luật chưa hoàn thiện; đến điều kiện cần và đủ để bảo đảm việc tổ chức triển khai, đặc biệt là vẫn còn tình trạng lạm dụng bản sao trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với tỉnh Bình Phước, trong 03 năm qua đã tổ chức tiếp nhận và thực hiện tốt các nhu cầu về chứng thực cho người dân, số lượng cụ thể:

 - Đối với Phòng Tư pháp: Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 180.049 bản; chứng thực chữ ký cho 5652 trường hợp; chứng thực chữ ký người dịch 2180 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 53 trường hợp.

- Đối với UBND cấp xã: Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 1.066.680 bản; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 141.163 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 30539 trường hợp.

          Hội nghị đã tiếp thu những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của các địa phương và có giải đáp đồng thời, sẽ xem xét kiến nghị Chính phủ khắc phục điều chỉnh hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực chứng thực để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân và đề ra biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa tình trang sử dụng bản sao có chứng thực như hiện nay./

Hoàng Ngọc Thành

         

Tin cùng chuyên mục