Legatus

Hoạt động của BCH Đảng bộ

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018

11/30/2018 1:58:42 PM

Tin cùng chuyên mục