Legatus

Hành chính tư pháp

Hội nghị giao ban công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2018

11/27/2018 10:24:33 AM

 Hội nghị giao ban công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2018

                                                                                        Lê Trung Hiếu

 Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2018. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đảm bảo Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành được áp dụng một cách chính xác, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 22/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh với thành phần dự gồm Lãnh đạo Sở Tư pháp; Lãnh đạo và công chức Phòng Hành chính tư pháp; Lãnh đạo và công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã. Hội nghị do đ/c Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

(Đ/c Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp  phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đ/c Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp khái quát tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đ/c Bùi Thị Thanh Thuỷ - Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tổng hợp kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh....; đồng thời, tại Hội nghị các đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại một số địa phương, để từ đó tìm ra những biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

  Quang cảnh Hội nghị giao ban)

 Hội nghị giao ban cũng là dịp nhằm cung cấp, cập nhật kiến thức pháp luật; đồng thời để công chức làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Sở Tư pháp giải quyết hoặc tham mưu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tin cùng chuyên mục