Legatus

VB chỉ đạo điều hành

Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối một số Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

11/22/2018 3:12:47 PM

Tin cùng chuyên mục