Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu niên tại cơ sở

11/13/2018 3:41:32 PM

 SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ TƯ VẤN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO THANH, THIẾU NIÊN TẠI CƠ SỞ

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 11/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chỉ đạo điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018.

 

 

Ngày 21/10/2018, Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài và UBND Phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức 02 lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu niên tại cơ sở năm 2018.

 Tham dự 02 lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu niên với sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Mai Danh Tới – Trưởng phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài; đồng chí Hoàng Định – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Xuân và các đồng chí Vũ Trọng Ngọc – công chức Tư pháp – Hộ tịch;  Đào Thị Kiều Thanh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Tân Xuân.

 Quang cảnh lớp tập huấn và tư vấn

Tại các lớp Tập huấn kiến thức pháp luật và Tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý các em đoàn viên, thanh niên đã được nghe các Báo cáo viên trao đổi thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình vi phạm pháp luật, xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, tránh…;môi trường, tệ nạn xã hội đặc biệt tệ nạn ma túy hiện nay và tư vấn, phổ biến từng lĩnh vực cụ thể (nội dung phổ biến dựa trên kết quả Phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu thanh, thiếu niên trên địa bàn phường lựa chọn phổ biến, tư vấn phổ biến, tư vấn từng lĩnh vực); đồng thời, tại lớp tập huấn các Báo cáo viên đã dành thời gian trao đổi, thảo luận những ví dụ cụ thể, thực tế trong cuộc sống, phân tích, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp câu hỏi mà các em đoàn viên, thanh niên đặt ra với không khí sôi nổi, hấp dẫn của buổi tập huấn, tư vấn.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai các quy định pháp luật về An toàn giao thông; môi trường; tệ nạn xã hội đặc biệt tệ nạn ma túy hiện nay.

 

Đồng chí Phạm Đình Tiệm – Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật.

 Qua các lớp tập huấn và tư vấn đã giúp các bạn trẻ thanh, thiếu niên nắm được những nội dung cơ bản và nhng quy định quan trọng của từng lĩnh vực  được phổ biến, tư vấn, từ đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

                                                                                    Nguyễn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục