Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh Cường, thu hồi thẻ của các công chứng viên: Đỗ Mạnh Cường, Bùi Văn Hoàng và Nguyễn Thị Bích Liên

11/9/2018 2:24:46 PM

Tin cùng chuyên mục