Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

10/17/2018 3:49:35 PM

 Hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

Nhằm tìm kiếm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên. Ngày 03/7/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2416/KH-BTP về tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (gọi tắt là Cuộc thi). 

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước bằng hình thức thi viết. Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ đề, nội dung thi tập trung vào những sáng kiến, mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng hoặc những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã được học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 30/10/2018. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba, 10 Giải khuyến khích và một số giải phụ.

Sở Tư pháp thông báo và đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thông tin, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Các bài dự thi đề nghị gửi trực tiếp về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) – Số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội chậm nhất vào ngày 30/10/2018.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, SĐT: 0271.3888036) để được hướng dẫn.

(Thể lệ và thông tin Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=649   Báo Pháp luật Việt Nam hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn/phobiengiaoducphapluat)./. 

Đính kèm Thể lệ

 

                                                Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin cùng chuyên mục