Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản Thi hành án của người phải thi hành án là bà Vũ Thị Hà, tại Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

5/12/2017 10:34:51 AM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Căn cứ Luật thi hành án năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự  ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 02/HĐ-ĐGTS ngày 17/4/2017 giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Riềng;
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau:
* Gói 01:
- Quyền sử dụng đất có diện tích 218m2 và tài sản trân đất thuộc thửa đất số 170D, tờ bản đồ số 46 ( trong đó có 100 m2 đất ở tại nông thôn, 118 m2 đất trồng cây lâu năm). Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT844977, số vào sổ cấp GCN: CH01373 do UBND huyện Bù Gia Mập cấp ngày 30/5/2014 cho ông Nguyễn Văn Bình, bà Vũ Thị Hà, địa chỉ thường trú tại thôn Phú Lợi , xã Phú Riềng ,huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Theo trích lục bản đồ địa chính ngày 28/2/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Riềng thì QSDĐ thuộc thửa đất số 170D, tờ bản đồ số 46 ( theo trích lục là tờ bản đồ số 53) có diện tích là 251,5m2
Giá khởi điểm : 105.327.500đ
-Tài sản trên đất gồm:
+ 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 44,08m2 gồm 03 phòng trong đó có 02 phòng ngủ và 01 nhà bếp, có kết cấu cột tường gạch, xây tô, nến gạch tàu, xà gỗ 4 x 8 bằng gỗ, cửa đi bằng khung sắt 2 x 2 ốp tôn ( 1,1m x 2,1m ), mái lợp tôn.
Giá khởi điểm : 23.142.000đ
 + 01 giếng đào khoảng 15 m, đường kính 1m có nắp đậy bằng bê tông.
Giá khởi điểm : 4.000.000đ
Tổng giá khởi điểm gói 1: 132.469.500đ (Một trăm ba mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn năm trăm đồng)
* Gói 02:
- Quyền sử dụng đất có diện tích 5.500m2 và tài sản trân đất thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số 46 ( trong đó có 400 m2 đất ở tại nông thôn, 5.100 m2 đất trồng cây lâu năm). Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH206733, số vào sổ cấp GCN: CH01178 do UBND huyện Bù Gia Mập cấp ngày 13/9/2013 cho ông Nguyễn Văn Bình, bà Vũ Thị Hà, địa chỉ thường trú tại thôn Phú Lợi , xã Phú Riềng ,huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Theo trích lục bản đồ địa chính ngày 28/2/2017 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Riềng thì QSDĐ thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số 46 ( theo trích lục là tờ bản đồ số 53) có diện tích là 5.150,2m2.
Giá khởi điểm: 314.061.000đ
- Tài sản trên đất gồm:
+ 368 cây cao su trồng khoảng năm 2014
Giá khởi điểm: 52.256.000đ
+ 01 giếng đào khoảng 15 m, đường kính khoảng 1,2 m, có nắp đậy bằng bê tông
Giá khởi điểm: 4.250.000đ
Tổng giá khởi điểm gói 2: 370.567.000đ (Ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).
Tài sản trên tọa lạc tại Thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản Thi hành án của người phải thi hành án là bà Vũ Thị Hà theo Quyết định kê biên số 17/QĐ – CCTHAPR ngày 17/2/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Riềng.
* Tài sản trên bán riêng lẻ theo từng gói tài sản.
- Thời gian phát hành hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 20/4/2017 đến 10h ngày 22/5/2017
- Thời gian xem tài sản: Ngày 19/5/2017
- Địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký : Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.
- Thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản: 9h00 ngày 26/5/2017
- Địa điểm bán tài sản: tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Riềng
(Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Chi cục THADS huyện Phú Riềng, UBND xã Phú Riềng, nơi có tài sản, đăng tải trên website Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước:  www.binhphuoc.gov.vn và đăng Báo Bình Phước ngày 20/4 & 24/4/2017).
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.887622.
                   TẢI THÔNG BÁO                                                                    
 TT.DVBĐGTS

 

Tin cùng chuyên mục