Legatus

Thông báo

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá gồm 12 xe ô tô các loại phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ngành, địa phương đang quản lý và sử dụng.

10/3/2018 8:06:12 AM

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 24/09/2018 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Sở Tài chính tỉnh Bình Phước;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Gói số 02 bao gồm 12 xe ô tô các loại phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ngành, địa phương đang quản lý và sử dụng.

4/ Giá khởi điểm: 701.000.000đ  (Bảy trăm lẻ một triệu đồng)

Hiện trạng: Các xe ô tô thanh lý đã hết khấu hao, đã sử dụng trên 250.000 km và một số xe đã hết niên hạn sử dụng.

Hình thức bán: Đăng ký lại và bán phế liệu (đối với xe hết niên hạn sử dụng).

Tất cả tài sản trên được đấu giá chung thành 01 gói.

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước chuyển giao.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

7/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 25/09/2018 đến ngày 09/10/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 05/10/2018, tại nơi trưng bày tài sản là Các đơn vị sử dụng tài sản theo danh sách đính kèm.

10/ Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Từ ngày 25/09/2018 đến ngày 09/10/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 09/10/2018 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên khách hàng có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá thì vẫn được giải quyết theo nguyện vọng.

12/ Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá là 17 giờ 00 phút, ngày 09/10/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

13/ Thời gian và địa điểm công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/10/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

13/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND, giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực đối với tổ chức; CMND sao y, chứng thực đối với cá nhân.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% trên giá khởi điểm của tài sản.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.

Thông báo này đăng trên Báo Bình Phước ngày (Ngày 25/9/2018 và ngày 28/9/2018) và đồng thời được đăng tải trên Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn.

Tin cùng chuyên mục