Legatus

Công tác Thanh tra

Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

8/22/2018 9:33:58 AM

 Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

 Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước về việc thanh tra chuyên ngành đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018 và Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, từ ngày 05/06/2018  đến 05/07/2018, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại 05 tổ chức hành nghề công chứng gồm: Văn phòng công chứng Hớn Quản, Văn phòng công chứng Chơn Thành, Văn phòng công chứng Thanh Long, Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc Việt và Văn phòng công chứng Nguyên Viết Hệ.

Đây là cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2018 của Thanh tra Sở Tư pháp được Giám đốc Sở phê duyệt, với mục đích kịp thời phát hiện những bất cập của pháp luật để kiến nghị với  Giám đốc Sở Tư pháp có biện pháp khắc phục, tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý nhà nước về  hoạt động công chứng; chấn chỉnh các sai sót, tồn tại và xử lý đối với các vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình hành nghề công chứng. Nội dung thanh tra đối với 05 Văn phòng Công chứng là việc chấp hành pháp luật về công chứng được quy định tại Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết quả hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017: 05 Văn phòng đã thực hiện công chứng 33.162.000 việc, thực hiện chứng thực 39.547 việc, phí thu được 6.995.747,029 đồng, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 944.180.531 đồng.

 Trong tổ chức và hoạt động, các tổ chức hành nghề công chứng được thanh tra đã thực hiện cơ bản đúng quy định của Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng; giải quyết được số lượng lớn hợp đồng, giao dịch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia công chứng, từng bước đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức về công chứng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt chủ trương chung về xã hội hóa hoạt động công chứng.

 Các Văn phòng đã thực hiện nghiêm việc niêm yết thủ tục công chứng, nội quy làm việc, phí công chứng, thù lao công chứng, mở các loại sổ theo quy định; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, các Văn phòng công chứng đã chấp hành tốt quy định về niêm yết, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người đến công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và phí khác đầy đủ theo quy định Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/03/2016 của UBND tỉnh Bình Phước quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 23/03/2016 của UBND tỉnh Bình Phước quy định mức trần chi phí in ấn, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 Đa số các hợp đồng, giao dịch được công chứng có nội dung không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội và được thực hiện theo quy định của pháp luật; hồ sơ công chứng về cơ bản đều có phiếu yêu cầu công chứng, có đánh số thứ tự theo sổ và được lưu trữ đầy đủ. Việc ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được các Văn phòng công chứng quan tâm, tạo điều kiện. Tất các Văn phòng công chứng đều mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên theo đúng quy định.

Mặc dù có những ưu điểm như trên, nhưng hoạt động của các Văn phòng Công chứng được thanh tra vẫn còn có những hạn chế, sai phạm trong hoạt động hành nghề như sau:

- Lập sổ công chứng và sổ chứng thực không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP và Thông tư 03/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Văn bản công chứng thiếu các nội dung quan trọng như Lời chứng của công chứng viên trong văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 46 và Điều 61 của Luật công chứng.

     - Về lĩnh vực thuế: Văn phòng công chứng Hớn Quản áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, đề nghị VPCC Hớn Quản áp dụng thuế suất 5% mới phù hợp với nhóm ngành Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. Hiện tại đơn vị đang áp dụng thuế suất 3% đối với nhóm ngành sản xuất, vận tải, dịnh vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu. Đoàn thanh tra nhắc nhở Văn phòng công chứng Hớn Quản, rút kinh nghiệm và liên hệ với Chi cục Thuế huyện Hớn Quản thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

  - Việc thực hiện các nghĩa vụ công chứng viên: Năm 2017, Công chứng viên Danh Út không tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công chứng viên do Sở Tư pháp triệu tập. Đoàn Thanh tra đề nghị Công chứng viên Danh Út rút kinh nghiệm và thực hiện các nghĩa vụ của Công chứng viên  cụ thể tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị do Sở Tư pháp, Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước tổ chức.

 Thanh tra Sở đã ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (05 Quyết  định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức và 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 Công chứng viên). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 19.000.000 đồng.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng phải nghiêm túc kiểm điểm, rà soát, tự rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay các hành vi sai phạm và tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục những thiếu sót, vi phạm mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 25/8/2018.

Đối với Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ Tư pháp tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công chứng cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra sau thanh tra, có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm để các tổ chức hành nghề công chứng tuân thủ nghiêm, không để tình trạng sai phạm xảy ra như trong thời gian qua./.

           Khánh Vinh

 

Tin cùng chuyên mục