Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bình Phước tổ chức lớp tập huấn Công tác hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh

7/27/2018 2:09:54 PM

Bình Phước tổ chức lớp tập huấn

Công tác hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về tổ chức lớp tập huấn công tác hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kế hoạch số 148), ngày 23/7/2018 tại Hội trường A – Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn phổ biến một số nội dung của pháp luật liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh cho hơn 300 đại biểu là đại diện UBMTTQVN và Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin của 11 huyện, thị xã; Chủ tịch UBMTTQVN xã, công chức Văn hoá – Xã hội, công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc 13 xã (phường) được tập huấn gồm:  Tân Đồng (Đồng Xoài); An Lộc (Bình Long); Thác Mơ (Phước Long); Lộc Thái (Lộc Ninh); Phước Tân (Phú Riềng); Đức Hạnh (Bù Gia Mập); Đồng Nơ, Tân Lợi (Hớn Quản); Tân Hòa (Đồng Phú); Thành Tâm (Chơn Thành); Thanh Hòa (Bù Đốp); Đồng Nai, Phú Sơn (Bù Đăng); Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận của các thôn, ấp, khu phố thuộc 13 xã, phường.

Quang cảnh tại lớp tập huấn

Chủ trì và phát biểu quán triệt tại lớp tập huấn, ông Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lớp tập huấn: nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, phổ biến hương ước, quy ước tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời triển khai phổ biến đầy đủ và kịp thời các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quy trình soạn thảo, công nhận và tổ chức thực hiện, đặc biệt là trao đổi, chia sẻ một số tồn tại, hạn chế trong công tác này thời gian qua để các đại biểu có thêm thông tin nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tới.

Ông Lê Tiến Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo

 

Tại lớp tập huấn các đại biểu tham dự đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Sở Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai 03 chuyên đề gồm các nội dung: (1) Phổ biến về Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; tập trung phổ biến những điểm mới của Quyết định số 22 so với các văn bản trước đây liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Đặc biệt là tập huấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục soạn thảo, công nhận và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; (2) Xây dựng hương ước, quy ước gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh; (3) Nếp sống văn hóa, văn minh.

Trong thời gian tập huấn với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc của Ban Tổ chức và các báo cáo viên cùng sự tập trung, chú ý lắng nghe của các đại biểu tham dự, lớp tập huấn đã kết thúc thành công theo Kế hoạch đề ra.

Thông qua đợt tập huấn lần này đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ khu phố, thôn, ấp trong công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó đại bộ phận người dân ở cơ sở đều có ý thức tự giác chấp hành những quy định đã được đề ra trong các bản hương ước, quy ước./.

 

 

Ông Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật– Sở Tư pháp triển khai Chuyên đề về  Phổ biến Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của thủ tướng Chính phủ; trình tự, thủ tục soạn thảo, công nhận và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước

 

Ông Nguyễn Đức Thuận Trưởng Ban Phong trào - UBMTTQVN tỉnh

triển khai Chuyên đề xây dựng hương ước, quy ước gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh

 

Ông Lò Văn Dinh  – Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình

triển khai Chuyên đề về nếp sống văn hóa, văn minh

 

Nguyễn Thanh

 

 

Tin cùng chuyên mục