Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu đất Trụ sở UBND xã Nghĩa Trung (cũ), huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

7/16/2018 10:26:10 AM

 THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 19/06/2018 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Căn cứ Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/PL – DVĐGTS ngày 10/07/2018 Giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Nhằm tạo điều kiện cũng như để tăng số lượng khách hàng tham gia đấu giá tài sản đấu giá là:

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu đất Trụ sở UBND xã Nghĩa Trung (cũ), huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

- Địa chỉ các lô đất: Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

- Tổng diện tích:2.083m2 (Hai ngàn không trăm tám mươi ba mét vuông)

Cụ thể như sau:

Stt

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2 )

Thành tiền (đồng)

01

Lô A1

319,5

395.860.500

02

Lô A2

354,5

439.225.500

03

Lô A3

356,1

441.207.900

04

Lô A4

357,7

443.190.300

05

Lô A5

359,3

445.172.700

06

Lô A6

335,9

416.180.100

Tổng cộng

2.083

2.580.837.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất một lần

Tổng giá khởi điểm: 2.580.837.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Nay, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo về việc gia hạn thời gian bán, tiếp nhận hồ đăng ký tham gia đấu giá, thời gian đấu giá đối với tài sản trên như sau:

1.   Gia hạn Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 24/07/2018, tại 02 địa điểm:

+ Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng  (Đ/C: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

2.   Gia hạn Thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.  Khách hàng đăng ký trực tiếp đến 17 giờ 00 phút ngày 24/07/2018, tại 02 địa điểm:

+ Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng  (Đ/C: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước (Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

3.      Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

-         Thời gian đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 27/07/2018

-         Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860216.

Thông báo này được đăng trên Báo Bình Phước ngày 13/07/2018 và đước đăng tải trên website: http://stp.binhphuoc.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước website: http://binhphuoc.gov.vn.

Tin cùng chuyên mục