Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TẠI ĐIỂM CẦU TỈNH BÌNH PHƯỚC

7/12/2018 9:04:50 AM

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TẠI ĐIỂM CẦU TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

Nhằm quán triệt và tạo sự nhận thức thống nhất, đồng bộ của các ngành, các cấp về những nội dung cơ bản của Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và nội dung một số văn bản có liên quan (viết tắt là Đề án); đồng thời trao đổi, thảo luận thống nhất một số giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các niệm vụ đề ra trong Đề án.

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2018, tại điểm cầu Trung ương, Ông Trần Tiến Dũng-Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Đề án.

Điểm cầu Bình Phước do ông Nguyễn Trọng Trí- Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước chủ trì theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, với sự tham dự của 15 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh như: Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan Thi hành án dân sự.

 

Ông Nguyễn Trọng Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bình Phước.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh...trình bày tham luận về phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao của Bộ, ngành, địa phương đảm bảo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp thuộc Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận một số nội dung như: Các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế giám định tư pháp, trong đó tập trung vào việc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp trung ương. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động giám định tư pháp. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu và các cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định tư pháp…

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Sớm ban hành kế hoạch thực hiện đề án, quy chế phối hợp trong phạm vi lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của đề án và các văn bản khác về giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cấp, ngành, cơ quan tiến hành tố tụng về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp.

2.Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án và Quy chế phối hợp.  Trong đó, Bộ Tư pháp là đầu mối thực hiện vai trò hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sớm kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo ở địa phương và quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện cần thiết cho tổ chức giám định tư pháp công lập và hoạt động giám định tư pháp ở địa phương, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác giám định…

Phát biểu tại điểm cầu Bình Phước, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trọng Trí biểu dương tinh thần tham dự Hội nghị nghiêm túc của các đại biểu; đề nghị Lãnh đạo các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Đề án 250 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm chỉ đạo, thực hiện Đề án và Quy chế phối hợp liên ngành về giám định tư pháp cũng như các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 250 tại địa phương./.

                                                                              Bảo Thu

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục