Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 6/2018

6/20/2018 3:56:50 PM

 SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI

NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 6/2018

 

Sáng ngày 14/6/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 6/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng 55/68 công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp (các đ/c vắng có lý do: đi công tác; trực trung tâm, bộ phận tiếp nhận hồ sơ).

 

Quang cảnh Hội nghị “Ngày pháp luật”

Tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công chức của Sở phổ biến một số văn bản liên quan đến công tác chuyên môn cũng như văn bản của cơ quan cấp trên ban hành mà Sở Tư pháp phải triển khai thực hiện theo Chương trình Hội nghị, cụ thể như:

Văn phòng Sở phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14). Luật này được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; và một số nội dung văn bản phổ biến, quán triệt, chỉ đạo (Mật/Khẩn) của UBND tỉnh.

 

Đồng chí Trần Thanh Long  – Chánh Văn phòng Sở

 

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổng hợp tình hình ban hành văn bản pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp trong tháng 6/2018. Trung ương ban hành: 10 văn bản. Địa phương ban hành: 04 văn bản.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến một số nội dung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông tư này quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm nội dung Bộ Tiêu chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp bảo đảm thực hiện. Đối tượng áp dụng: Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời phổ biến một số nội dung liên quan đến phòng, chống tội phạm, ma túy theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Tiếp theo, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL phổ biến Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Quyết định quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nội dung phản ánh, kiến nghị; cơ quan có thẩm quyền và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị; quy trình tiếp nhận, xử lý; công khai kết quả; trách nhiệm của các cơ quan đối với phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở đã làm rõ thêm một số nội dung của các văn bản đã triển khai, phổ biến trong Hội nghị; đồng thời đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa qua, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là:

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tích cực nghiên cứu, cập nhật các VBQPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp. Căn cứ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao tham mưu công việc chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian, tránh bỏ sót, bỏ lọt nhiệm vụ.

- Văn phòng phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu mở lớp đào tạo Công chứng viên; đồng thời thông báo cho những cá nhân có nhu cầu đăng ký theo học.

- Thực hiện các chủ trương, Đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo đúng Kế hoạch.

Thông qua Hội nghị “Ngày pháp luật” được tổ chức lần này đã giúp toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp nắm được cơ bản một số nội dung chủ yếu, quan trọng trong các văn bản của Trung ương, địa phương ban hành và một số nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực.

 

                                                                               Thanh Thanh

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục