Legatus

VB chỉ đạo điều hành

Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng

    Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng

Quyết định Về việc ủy quyền ký văn bản đăng ký vi bằng

17 view Xem chi tiết

Báo cáo Tổng kết Công tác của Sở Tư pháp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công ...

    Báo cáo Tổng kết Công tác của Sở Tư pháp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công  ...

Báo cáo Tổng kết Công tác của Sở Tư pháp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2019

45 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018

    	Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018

29 view Xem chi tiết

Công văn V/v dự buổi làm việc liên quan đến đơn khiếu nại

    Công văn V/v dự buổi làm việc liên quan đến đơn khiếu nại

Công văn V/v dự buổi làm việc liên quan đến đơn khiếu nại

48 view Xem chi tiết

Một số vấn đề cần biết về chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI

    Một số vấn đề cần biết về chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI

Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam. ...

42 view Xem chi tiết

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2018

    Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2018

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2018

17 view Xem chi tiết

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.

    Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.

34 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật ...

    Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi  ...

Phòng Tư pháp huyện Bù Đốp; phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài; phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh

48 view Xem chi tiết

Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp ...

    Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận  ...

Kết luận GĐ STP - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến STP tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

33 view Xem chi tiết

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

    V/v đăng ký nhu cầu sử dụng Sở, Biểu mẫu hộ tịch năm 2019

Gửi phòng Tư pháp các huyện, thị xã

53 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10