Legatus

Văn bản liên quan

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

    Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

97 view Xem chi tiết

Luật đo đạc và bản đồ

    Luật đo đạc và bản đồ

Luật đo đạc và bản đồ

81 view Xem chi tiết

Luật Quốc phòng

    Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng

95 view Xem chi tiết

Luật An ninh mạng

    Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng

114 view Xem chi tiết

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ...

    Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP  ...

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại ...

125 view Xem chi tiết

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá ...

    Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ  ...

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

88 view Xem chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số  ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

88 view Xem chi tiết

Luật Cạnh tranh

    Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh

88 view Xem chi tiết

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

    Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua,  ...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

126 view Xem chi tiết

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và ...

    Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,  ...

Nghị định 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 ...

121 view Xem chi tiết
1 2