Legatus

Văn bản liên quan

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

    Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

54 view Xem chi tiết

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và ...

    Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và  ...

Nghị định 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 ...

50 view Xem chi tiết

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ...

    Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  ...

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại ...

54 view Xem chi tiết

Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

    Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư có Hiệu lực từ ngày 01/7/2017

147 view Xem chi tiết