Legatus

Hoạt động các Phòng Công chứng

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Công chứng

    Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Công chứng

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Công chứng

145 view Xem chi tiết

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 4-1-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...

    Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 4-1-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  ...

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 4-1-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

101 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản do HTX Tân Phú chuyển giao bán đấu giá.

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản do HTX Tân Phú chuyển giao bán đấu giá.

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản do HTX Tân Phú chuyển giao bán đấu giá.

97 view Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

    HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Ngày 15/04/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

120 view Xem chi tiết

Luật Công chứng

    Luật Công chứng

Luật Công chứng

95 view Xem chi tiết