Legatus

Hoạt động TGPLNN

Một số nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

    Một số nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật trợ giúp pháp lý (TGPL), viết tắt là Luật, Luật có nhiều nội dung mới quan trọng, ...

136 view Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn ...

    Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn  ...

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

120 view Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ – CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ

    Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 62/2015/NĐ – CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ

Ngày 18/7/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự, có ...

109 view Xem chi tiết

Ký kết chương trình phối hợp về trợ giúp pháp lý

    Ký kết chương trình phối hợp về trợ giúp pháp lý

Ký kết chương trình phối hợp về trợ giúp pháp lý

102 view Xem chi tiết

Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Phước

    Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh  ...

Sáng ngày 13/7/2017, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp do bà Vũ Thị Hường-Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn đã ...

153 view Xem chi tiết

Thông báo việc thiết lập đường dây nóng trợ giúp pháp lý

    Thông báo việc thiết lập đường dây nóng trợ giúp pháp lý

Thông báo việc thiết lập đường dây nóng trợ giúp pháp lý

142 view Xem chi tiết

Một số kết quả hoạt động TGPL lưu động của TTTGPL nhà nước tỉnh Bình Phước

    Một số kết quả hoạt động TGPL lưu động của TTTGPL nhà nước tỉnh Bình  ...

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2015 được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 28/01/2015, Trung tâm trợ ...

101 view Xem chi tiết

Kế hoạch số 10 ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp về thục hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp ...

    Kế hoạch số 10 ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp về thục hiện Đề án đổi mới  ...

Kế hoạch số 10 ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp về thục hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý năm 2017

95 view Xem chi tiết