Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 25,14 ha cây cao su thanh ...

    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 25,14 ha cây cao su thanh  ...

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 25,14 ha cây cao su thanh lý, với số lượng khoảng 9.874 cây tại Nông trường ...

18 view Xem chi tiết

TT.DVĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

    TT.DVĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

55 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá 97,02 ha (Chín mươi bảy phẩy không hai hecta) cây Cao Su thanh lý Công ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá 97,02 ha (Chín mươi bảy phẩy không hai hecta) cây Cao Su thanh lý Công  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá 97,02 ha (Chín mươi bảy phẩy không hai hecta) cây Cao Su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

42 view Xem chi tiết

TT.DVBDDGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại Ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình ...

    TT.DVBDDGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại Ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình  ...

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình ...

44 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại khu Văn hóa – Giáo dục, tổ dân phố Đức Hòa, thị trấn ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại khu Văn hóa – Giáo dục, tổ dân phố Đức Hòa, thị trấn  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ tại khu Văn hóa – Giáo dục, tổ dân phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

54 view Xem chi tiết

TT DVĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp chuyển giao ...

    TT DVĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù  ...

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình ...

53 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

40 view Xem chi tiết

Công ty đấu giá hợp Danh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ các lô đất thuộc Dự án TTHC ...

    Công ty đấu giá hợp Danh Bình Phước thông báo bán đấu giá QSDĐ các lô đất thuộc  ...

Công ty đấu giá hợp Danh Bình Phước thông báo bán đấu giá

63 view Xem chi tiết

Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản của Xí nghiệp Công trình công cộng

    Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản của Xí nghiệp Công trình công  ...

Trung tâm DVBĐGTS thông báo bán đấu giá tài sản của Xí nghiệp Công trình công cộng

78 view Xem chi tiết

Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ; điều kiện đăng ký tham ...

    Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ; điều  ...

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với ...

52 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10