Legatus

Hoạt động Bán đấu giá tài sản

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh ...

9 view Xem chi tiết

TT.DVBDDGTS thông báo bán đấu giá tài sản do Công an huyện Phú Riềng cung cấp

    TT.DVBDDGTS thông báo bán đấu giá tài sản do Công an huyện Phú Riềng cung cấp

05 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu: 33013JR; 04 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu: 6212NR; 03 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu 62132RS; 03 Bạc đạn hiệu Koyo ký hiệu 33211 ...

10 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng khối lượng 8,694m3

    Thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng khối lượng 8,694m3

14 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất: 06 lô đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất:  06 lô đất tại huyện Bù  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất: 06 lô đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

38 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý do Đài Phát thanh và Truyền hình  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Tài sản thanh lý do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước quản lý và sử dụng tại định núi Bà Rá

43 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10