Legatus

Các đơn vị sự nghiệp

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá

Quyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều tập đoàn, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; ...

22 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giáQuyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giáQuyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giáQuyền sử dụng đất 06 (sáu) lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều tập đoàn, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, ...

10 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 33 lô đất thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm  33 lô đất thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá QSDĐ gồm 33 lô đất thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

150 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư đô thị Phú Cường. Tổng ...

    Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư đô thị Phú Cường. Tổng  ...

128 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá 24 xe ô tô phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ...

    Thông báo bán đấu giá 24 xe ô tô phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở,  ...

97 view Xem chi tiết

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh ...

    TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện  ...

TT.DVBĐGTS thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

14 view Xem chi tiết

Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng ...

    Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm  ...

Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 28 lóng gỗ Sao, nhóm II; có tổng khối lượng 8,694m3

58 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ và ở tại phường Tân ...

    Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ và ở  ...

215 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

    Thông báo bán đấu giá QSDĐ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 14/8/2018 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và UBND ...

203 view Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá 04 con Dê (loại Bách thảo)

    Thông báo bán đấu giá 04 con Dê (loại Bách thảo)

43 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10