Legatus

Phổ biến giáo dục pháp luật

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2018

    SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2018

Sáng ngày 18/5/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 5/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ...

30 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

    BÌNH PHƯỚC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM  BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về báo cáo viên pháp ...

57 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, ...

    Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến,  ...

Thực hiện chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện ...

181 view Xem chi tiết

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 01+ 02/2018

    SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 01+ 02/2018

Thực hiện Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” ...

62 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước duy trì hoạt động “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2018

    Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước duy trì hoạt động  “Ngày pháp luật” hàng tháng trong năm 2018

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày ...

67 view Xem chi tiết

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2018

    SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 5/2018

Sáng ngày 18/5/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật” định kỳ tháng 5/2018 theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ...

23 view Xem chi tiết

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 3+ 4/2018

    SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI  NGÀY PHÁP LUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 3+  ...

Chiều ngày 04/4/2018, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật” định kỳ tháng 3+4 năm 2018 theo Quyết định số ...

41 view Xem chi tiết

Sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày 06/01 năm Mậu Tuất), sau 01 tuần nghỉ đón Tết Nguyên đán, Sở Tư pháp ...

    Sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày 06/01 năm Mậu Tuất), sau 01 tuần nghỉ đón Tết Nguyên  ...

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thanh Long – Chánh Văn phòng Sở đã báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

81 view Xem chi tiết

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018

    Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự  ...

hằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm ...

112 view Xem chi tiết

UBND tỉnh Bình Phước ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

    UBND tỉnh Bình Phước ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm  ...

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban ...

188 view Xem chi tiết
1 2 3 4