Legatus

Công tác Thanh tra

Quyết định xử phạt hành chính

    Quyết định xử phạt hành chính

14 view Xem chi tiết

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp

    Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp

38 view Xem chi tiết

Kết luận Thanh tra hành chính năm 2018

    Kết luận Thanh tra hành chính năm 2018

đối với Phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL; TT.TGPLNN; P.HCTP

43 view Xem chi tiết

Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật ...

    Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật  ...

Phòng Tư pháp huyện Bù Đốp; phòng Tư pháp thị xã Đồng Xoài; phòng Tư pháp huyện Lộc Ninh

48 view Xem chi tiết

Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm ...

    Kết quả thanh tra một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm  ...

Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Phước về việc thanh tra chuyên ngành đối với một ...

384 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6