Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản ...

    Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản ...

Thông báo V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Điểu Sân

44 view Xem chi tiết

Thông báo v/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Dụ

    Thông báo v/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Dụ

Thông báo v/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Dụ

70 view Xem chi tiết

Thông báo V/v giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ ...

    Thông báo V/v giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ ...

Thông báo V/v giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ Danh Thuận

63 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Thanh Hà và bà Nguyễn Thị ...

53 view Xem chi tiết

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Phạm Thị Bé

56 view Xem chi tiết

Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Nguyễn Đức Hoàng và ghi ...

    Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Nguyễn Đức ...

Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Nguyễn Đức Hoàng và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Phạm ...

82 view Xem chi tiết

Thông báo Về việc ghi tên ông Lê Thừa Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của ...

    Thông báo Về việc ghi tên ông Lê Thừa Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề ...

Thông báo Về việc ghi tên ông Lê Thừa Bình vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

94 view Xem chi tiết

Thông báo v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Luật sư Nhật Hoàng

    Thông báo v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Luật sư Nhật ...

Thông báo v/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng Luật sư Nhật Hoàng

100 view Xem chi tiết

Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

    Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh ...

Thông báo về việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự của bà Huỳnh Thị Kim Chi

69 view Xem chi tiết

Thông báo V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Sài Gòn Viễn Đông

    Thông báo V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Sài ...

Thông báo V/v thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng luật sư Sài Gòn Viễn Đông

58 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10