Legatus

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi ...

    Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi  ...

Thông báo V/v áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bà Huỳnh Thị Phích

18 view Xem chi tiết

Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Lê Hồng Lâm và ghi chú Giấy ...

    Thông báo v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Lê Hồng Lâm và ghi chú Giấy  ...

v/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Lê Hồng Lâm và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Trần Phùng

25 view Xem chi tiết

Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh ...

    Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh  ...

Thông báo V/v cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Bùi Hoàng, đổi tên thành VPCC Đỗ Mạnh Cường, thu hồi thẻ của các công chứng viên: Đỗ Mạnh ...

25 view Xem chi tiết

Thông báo V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Cao Bảo Châu và ghi chú Giấy đăng ...

    Thông báo V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Cao Bảo Châu và ghi chú Giấy đăng  ...

Thông báo V/v đăng ký hành nghề, cấp thẻ cho Công chứng viên Cao Bảo Châu và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Đồng Phú

18 view Xem chi tiết

Thông báo V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng, xóa đăng ...

    Thông báo V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng, xóa đăng  ...

Thông báo V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng, xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của công chứng viên Nguyễn Thị ...

23 view Xem chi tiết

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển QSH, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản ...

    Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển QSH, sử dụng thay đổi hiện  ...

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển QSH, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản ông Triệu Quốc việt, bà Trương Thị Oanh

14 view Xem chi tiết

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ...

    Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  ...

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

14 view Xem chi tiết

Thông báo V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Lê Cảnh Lai và ghi chú Giấy ...

    Thông báo V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Lê Cảnh Lai  ...

Thông báo V/v xóa đăng ký hành nghề, thu hồi thẻ của Công chứng viên Lê Cảnh Lai và ghi chú Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bùi Văn ...

21 view Xem chi tiết

Quyết định về việc cấp thẻ cho Công chứng viên

    Quyết định về việc cấp thẻ cho Công chứng viên

Quyết định về việc cấp thẻ cho Công chứng viên

23 view Xem chi tiết

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phước Long tại ...

    Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại  ...

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phước Long tại thị xã Phước Long và thị xã Bình Long, tỉnh Bình ...

52 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10