Legatus

Công tác Bầu cử

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

    Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

110 view Xem chi tiết

Một số văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

    Một số văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

Một số văn bản hướng dẫn bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND

105 view Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND ...

    Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử  ...

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

92 view Xem chi tiết