Legatus

Thông tin tuyên truyền

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, ...

    Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,  ...

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

69 view Xem chi tiết

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá ...

    Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá  ...

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

70 view Xem chi tiết

Luật đo đạc và bản đồ

    Luật đo đạc và bản đồ

Luật đo đạc và bản đồ

65 view Xem chi tiết

Luật Quốc phòng

    Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng

77 view Xem chi tiết

Luật An ninh mạng

    Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng

98 view Xem chi tiết

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

    Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội ban hành

80 view Xem chi tiết

Luật Tố cáo

    Luật Tố cáo

Luật Tố cáo

79 view Xem chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số  ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11.

72 view Xem chi tiết

Luật Cạnh tranh

    Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh

70 view Xem chi tiết

BÌNH PHƯỚC CHỈ ĐẠO CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

    BÌNH PHƯỚC CHỈ ĐẠO CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ  XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC,  ...

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

310 view Xem chi tiết
1 2