Legatus

Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước

    Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước

31 view Xem chi tiết

Tình hình biển báo, đèn tín hiệu và một số bất hợp lý và giải pháp

    Tình hình biển báo, đèn tín hiệu và một số bất hợp lý và giải pháp

Hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện nhất là tại các khu vực trung tâm hành chính, thị xã, thành phố. Song song với đó là ...

64 view Xem chi tiết

Công văn số 422/MTTQ - BTT ngày 28/10/2016 của Ban Thường trực UBMTTQ VN về việc phối hợp tuyên truyền ...

    Công văn số 422/MTTQ - BTT ngày 28/10/2016 của Ban Thường trực UBMTTQ VN về việc phối hợp tuyên truyền  ...

Công văn số 422/MTTQ - BTT ngày 28/10/2016 của Ban Thường trực UBMTTQ VN về việc phối hợp tuyên truyền tổ chức bình chọn và tổ chức họp mặt tuyên dương ...

45 view Xem chi tiết

Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong ...

    Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong  ...

Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa ...

36 view Xem chi tiết

Tuyên truyền các Nội dung về Hiệp định thương mại tự do

    Tuyên truyền các Nội dung về Hiệp định thương mại tự do

Tuyên truyền các Nội dung về Hiệp định thương mại tự do

42 view Xem chi tiết

Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2017 tại ...

    Kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý  ...

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ...

57 view Xem chi tiết

Các văn bản liên quan đến việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/điôxin trên địa bàn tỉnh ...

    Các văn bản liên quan đến việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/điôxin  ...

Các văn bản liên quan đến việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/điôxin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

42 view Xem chi tiết

Một số thuật ngữ liên quan đến cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và ...

    Một số thuật ngữ liên quan đến cuộc vận động

Hàng Việt Nam là sản phẩm hàng hoá được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của Nhà nước ...

45 view Xem chi tiết

Các văn bản liên quan đến nội dung Hỗ trợ quyền lợi cho trẻ em

    Các văn bản liên quan đến nội dung Hỗ trợ quyền lợi cho trẻ em

Các văn bản liên quan đến nội dung Hỗ trợ quyền lợi cho trẻ em

42 view Xem chi tiết